21. kolovoza 2019.

Povoljni uvjeti za stambeno financiranje putem APN-a u Zabi

Zagrebačka banka i ove godine sudjeluje u programu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) kroz koji država subvencionira stambene kredite mlađima od 45 godina. Banka je klijentima pripremila povoljne uvjete financiranja, uz kamatnu stopu od 2,45%, a klijenti se banci mogu prijavljivati od 14. kolovoza.

„Zadovoljni smo dosadašnjim rezultatima i brojem realiziranih kredita te i ove godine imamo iskusne timove koji su spremni odgovoriti na zahtjeve naših klijenata. Vjerujemo da ćemo i ove  godine biti prepoznati  kao banka koja im na kvalitetan način pomaže u rješavanju stambenog pitanja“, istaknuo je Eugen Paić Karega, član Uprave za Maloprodaju Zagrebačke banke.

Klijentima koji kupuju nekretninu ili grade/dovršavaju kuću i imaju sve uvjete za podnošenje zahtjeva za subvenciju, Zaba nudi niz pogodnosti: 

- kamatna stopa 2,45%, fiksna (EKS maksimalno 2,79 %) za kunske i kredite uz valutnu klauzulu u EUR, na rok otplate do 15 godina
- za kredite preko 15 godina roka otplate, prvih 10 godina otplate kamatna stopa 2,45%, fiksna, a nakon 10 godina otplate kamatna stopa je promjenjiva (6M NRS1 za HRK +2,04 p.p., te 6M NRS1 za EUR +2,11 p.p.) (EKS do 2,79%)
- besplatnu procjenu vrijednosti nekretnine (ako je procjenitelj ZANE d.o.o.)
- jednaka kamatna stopa za HRK i EUR
- ista kamatna stopa za kredite preko 100 tisuća eura
- bez interkalarne kamate
- bez naknade za obradu kredita
- iznos kredita za kupnju u iznosu procijenjene vrijednosti nekretnine: 1:1
- popust od 30% do 40% na premiju police osiguranja imovine kod Allianz Zagreb d.d.
Detaljnije o subvencioniranim kreditima i uvjetima pročitajte na web stranicama Zagrebačke banke.

ZANE