Ostale usluge

Posredovanje pri kupnji i prodaji nekretnina, zakupu i najmu

U okviru ove ponude nudimo usluge posredovanja u prodaji i kupnji, te najmu i zakupu svih vrsta nekretnina. 

Usluge posredovanja koje nudimo klijentima daleko nadilaze tradicionalne usluge posredovanja, s obzirom na to da u okviru istih nudimo i temeljitu analizu potencijalnih lokacija, kao i različite pravne, porezne i tehničke savjete, samostalno te u uskoj suradnji s vrsnim vanjskim stručnjacima.

U okviru usluga posredovanja nudimo i savjet oko najefikasnijih načina prodaje/kupnje različitih nekretnina, kako bi se proces prodaje/kupnje odvijao u najefikasnijem režimu, te kako bi se postigla najpovoljnija cijena.

Poznavanje, te kontinuirano praćenje tržišta i tržišnih aktera čini nas idealnim partnerima za klijente zainteresirane za razvoj postojećih, odnosno kupnju novih nekretnina, bez obzira na to o kojoj se vrsti nekretnine radi.

Navedene dodatne usluge u okviru posredovanja predstavljaju dodanu vrijednost za klijenta u procesu donošenja odluka koje uključuju poslovanje s nekretninama.

Izrada energetskih certifikata

Energetski certifikat dokument je koji sadržava podatke o energetskim svojstvima nekretnine.

Vlasnici nekretnina prema važećim zakonskim propisima dužni su imati energetski certifikat za nekretninu koju namjeravaju prodati ili dati u zakup/najam, a potencijalni kupci ili zakupci na temelju podataka iz certifikata mogu saznati očekivane troškove potrošnje energenata, što im može pomoći pri donošenju odluke o kupnji ili zakupu.

Energetski certifikat je jedan od dokumenata kojeg je potrebno priložiti za sudjelovanje u državnim natječajima za subvencioniranje energetske obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada, ali i za kreditiranje kupnje ili izgradnje nekretnine.

S ciljem pružanja što cjelovitije usluge za klijente koji posluju nekretninama ili žele ostvariti kreditiranje kupnje i/ili izgradnje, ZANE zaokružuje svoje usluge, uz procjene tržišne vrijednosti nekretnine, i izradom energetskih certifikata za sljedeće tipove nekretnina:

  • Stanovi / apartmani,
  • Obiteljske kuće,
  • Poslovni prostori.

Usluge konzaltinga vezano za upravljanje i razvoj nekretnina

Studije isplativosti projekta

Usluga podrazumijeva vizualni pregled lokacije/gradilišta, analizu i provjeru vlasničke dokumentacije i usporedbu sa stvarnim stanjem projekta, kontroliranje usklađenosti stvarnog stanja nekretnine sa postojećom građevinsko-tehničkom dokumentacijom.

Mišljenja o tržišnoj opravdanosti projekta

Temeljem studije isplativosti projekta izrađuje se mišljenje o tržišnoj opravdanosti projekta. Mišljenje daje opis studije isplativosti po osnovnim kategorijama troškova, prodajnih cijena i profitabilnosti, osvrt na mogućnosti lokacije u kontekstu prostornih planova te karakteristika mikrolokacije, te osvrt na komercijalizaciju.

Analize i utvrđivanje potencijala razvoja nekretnine/projekta 

Usluga podrazumijeva istraživanje mogućnosti predmetne lokacije, analizu planova prostornog uređenja definiranih za predmetnu lokaciju, te izradu projekcija mogućih opcija unutar dozvoljenih okvira intervencije u prostoru.

Prijedlozi optimalnih projektnih rješenja (komercijalni mix prostora 

Usluga podrazumijeva izradu preliminarnih analiza realizacije projekta, te definiranje optimalnog komercijalnog mix-a prostora, odnosno, izradu projektnog zadataka.

Upravljanje projektima za klijente

Usluga podrazumijeva ukupno upravljanje svim aktivnostima na projektu, te uključuje poslove vezane uz izradu idejne skice i analize isplativosti projekta, poslove vezane za organizaciju izrade projektne dokumentacije i stručnog nadzora, poslove do ishođenja građevinske dozvole, poslove pripremnih radnji za izvedbu, poslove vezane za izgradnju projekta, poslove vezane uz komercijalizaciju projekta

Projektno financiranje stanogradnje

Projektno financiranje stanogradnje integralna je usluga namijenjena izgradnji stambenih i poslovnih objekata od strane građevinskih i ostalih poduzetnika u okviru koje Zagrebačka banka osigurava kreditiranje izgradnje projekta te stambeno kreditiranje kupaca novoizgrađenog prostora, a ZANE provodi kontrolu namjenskog korištenja kreditnih sredstava i sredstava prikupljenih prodajom novoizgrađenog prostora, te u dogovoru s investitorom posreduje u komercijalizaciji novih prostora.

Financijski nadzor izgradnje objekata

Usluga podrazumijeva praćenje namjenskog korištenja kreditnih sredstava, te uključuje uvid na terenu, kontrolu usklađenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem, izradu Izvještaja o financijskom nadzoru izgradnje objekata, analiziranje troškovnika i projektne dokumentacije i uspoređivanje sa stanjem na terenu za vrijeme trajanja projekt.

Analize tržišta nekretnina

Analize tržišta nekretnina izrađuju se s ciljem definiranja optimalnog modaliteta razvoja postojeće nekretnine u vlasništvu klijenta, odnosno, s ciljem pronalaženja nekretnina pogodnih za komercijalizaciju ili razvoj projekata, sukladno potrebama klijenata.

Izrada analiza tržišta pretpostavlja kontinuirano praćenje kretanja ponude i potražnje na tržištu nekretnina i u regiji, praćenje zakonske regulative, analizu konkurencije, te pripremu izvještaja o kretanjima cijena na tržištu, ponudi i potražnji i trendovima.

Analize tržišta nekretnina ZANE izrađuje za sve segmente tržišta nekretnina:

  • Stambene nekretnine;
  • Poslovne nekretnine (uredski prostori, trgovački prostori, logistika);
  • Industrijske nekretnine (tvornička postrojenja, distributivni centri; nekretnine specifičnih namjena);
  • Zemljišta.

Tržište nekretnina u Republici Hrvatskoj - H1 2023

 

Etažni elaborati i izmjere objekata

Etažni elaborati

Usluga podrazumijeva izradu etažnog elaborata tj. Plana posebnih dijelova građevine. Izradi elaborata prethodi uvid na terenu te precizna izmjera zatečenog stanja, a elaborat uključuje opis nekretnine, tablični prikaz posebnih i zajedničkih dijelova građevine s podacima o namjeni i površini, izračun korisnih vrijednosti s udjelom korisne vrijednosti, prijedlog za upis u zemljišnu knjigu, tlocrte izvedenog stanja i plan posebnih dijelova građevine.

Izmjera građevine

Usluga podrazumijeva stručnu i preciznu izmjeru svih dijelova građevine, iscrtavanje izmjerenog stanja i po potrebi izradu dokaznice mjera s izmjerenim površinama.