Impressum

ZAGREB NEKRETNINE d.o.o.
Samoborska cesta 145
Zgrada J3, 4. kat
10000 Zagreb

tel: +385 1 4860 111
e-mail: zane@zane.hr
www.zane.hr
zane@zane.hr

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem br. Tt-95/3873-2 od 24.01.1995.
OIB 15364543303
MBS 080036036
Porezni broj 3709124.
Temeljni kapital u iznosu 300.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
Direktorica: Anamarija Dujmović Brčić

 

 

__________________________________________________________

Nakana smanjenja temeljnog kapitala

Sud: Trgovački sud u Zagrebu

Spis: R3-20/10395-1

Vrsta objave: Nakana o sniženju temeljnog kapitala

Poslovni subjekt:
ZAGREB NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama

MBS: 080036036

OIB: 15364543303

Datum objave: 05.08.2020

NAKANA SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA – ZAGREB NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama

Sukladno članku 463. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19),
Direktorica društva ZAGREB NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama, Nova Ves 17, Zagreb, OIB: 15364543303 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje

NAKANU SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA
1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt-20/15868-2 od 29. srpnja 2020. godine, u sudski registar upisana je odluka o nakani smanjenja temeljnog kapitala Društva.
2. Temeljni kapital društva ZAGREB NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama koji iznosi 5.000.000,00 kn smanjit će se za iznos od 4.700.000,00 kn na iznos od 300.000,00 kn vraćanjem dijela uloga u iznosu od 4.700.000,00 kn Zagrebačkoj banci d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB:92963223473, kao jedinom članu Društva, koji će joj iznos biti isplaćen u novcu.
3. Društvo je spremno svim vjerovnicima na njihov zahtjev podmiriti tražbine koje postoje prema Društvu na dan posljednje objave nakane smanjenja temeljnog kapitala, odnosno dati im osiguranje da će sva potraživanja biti podmirena.
4. Smatrat će se da su vjerovnici suglasni sa smanjenjem temeljnog kapitala ako u roku od 3 (tri) mjeseca od objave nakane smanjenja temeljnog kapitala ne postave Društvu zahtjev iz prethodne točke.

Direktorica
Maja Bilić