27. veljače 2019.

Javna rasprava o novom zakonu o POS-u

Prijedlog novog zakona donosi cijeli niz novina vezanih za prava, ali i obaveze korisnika društveno poticane stanogradnje

U javno savjetovanje upućene su Izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS-u) kojima se omogućava pomoć u rješavanju stambenih pitanja širem krugu građanstva kupnjom stanova na slobodnom tržištu.

Donošenjem predloženog Zakona želi se osigurati pomoć kod rješavanja stambenog pitanja većem broju građana, smanjenje kamatne stope što će stimulirat kupnju stanova pod povoljnijim uvjetima, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja za deficitarna zanimanja u mjestima nedovoljno razvijenih dijelova Republike Hrvatske čime će se doprinijeti zadržavanju i privlačenju stručnog deficitarnog kadra, jasno definiranje prava i obveza kupaca pri sklapanju kupoprodajnog ugovora, te se jasnije definira granična visina cijene građevinskog zemljišta za izgradnju stanova. 

Predviđeno je da Zakon ide u dva čitanja u Hrvatski sabor a njegovo donošenje u planu je prije ljeta ove godine. 

Svi zainteresirani mogu se uključiti u raspravu davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi sve do 23. ožujka 2019. godine putem portala eSavjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10375

ZANE