20. veljače 2019.

Daljnji razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU)

e-reforma koja se provodi kako bi se korisnicima pojednostavio proces dolaženja do dokumenata i informacija vezanih za način korištenja prostora

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koji putem geoportala omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora.

 

Uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu prikupe, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru. Na ovaj način olakšano je dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora radi ubrzavanja postupka izdavanja dozvola za gradnju.

 

ISPU se sastoji od nekoliko funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati. Trenutno su u funkciji: ePlanovi, eKatalog, eDozvola, eInspekcija, eArhiv, eNekretnine, ISPU - lokator i ulazni modul NIPP-a.

 

Sustav će se nastaviti modernizirati i u 2019. godini, pa bi između ostalog od ovog proljeća trebala početi primjena bitno brže procedure za izdavanje dozvola za gradnju. Investitori više neće morati sami odlaziti po posebne potvrde javnopravnih tijela, već će to obavljati uredi koji izdaju dozvole, a zahtjev za izdavanje dozvole, kao i sva dokumentacija podnosit će se i voditi elektroničkim putem.

 

Više na linku: https://ispu.mgipu.hr/

 

ZANE